حضور پرشور مردم شهرستان میاندوآب در راهپیمایی روز جهانی قدس