جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار برگزار شد

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار برگزار شد
علی پیام، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب: علی رغم پایین بودن آمار شهرستان در اغلب شاخصه های توسعه، در حوزه آموزش و پرورش آماری بالاتر از میانگین استانی داریم و این پیشرفت را مدیون معلمان دلسوز و کادر آموزش و پرورش هستیم که جای تقدیر دارد.

علی پیام، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در جلسه شورای آموزش و پرورش مطرح کرد؛

🔹علی رغم پایین بودن آمار شهرستان در اغلب شاخصه های توسعه، در حوزه آموزش و پرورش آماری بالاتر از میانگین استانی داریم و این پیشرفت را مدیون معلمان دلسوز و کادر آموزش و پرورش هستیم که جای تقدیر دارد.

🔹شیوع بیماری دانش آموزان را از فضای حضوری مدرسه دور کرد، هرچند آموزش در فضای مجازی و بستر شاد پیگیری شد ولی انتظاراتی که داشتیم محقق نشد لذا از جامعه فرهنگی انتظار داریم در کنار تدریس، با سیاستگذاری مناسب و همکاری والدین برنامه های جذاب تفریحی و ورزشی را نیز برای بازگشت دانش آموزان به فضای استاندارد آموزشی مدنظر قرار دهند.

🔹برای توسعه شهرستان نباید به اعتبارات شهرستان قانع بود، سفر استاندار، رییس جمهور و دیگر مقامات کشوری به این شهرستان باعث تخصیص اعتبارات ویژه ای برای رفع نواقصات شد که نمونه بارز آن در حوزه آموزش و پرورش ساخت و تجهیز 84 کلاس درس فرسوده، دو باب هنرستان، زمین چمن فوتبال و نوسازی، تعمیر و تجهیز تعدادی از مدارس قدیمی بود که تا پایان سال جاری به اتمام می رسند.

🔹در سفر وزیر محترم آموزش و پرورش نیز نیازمندیهای شهرستان مطرح گردید که ماحصل این سفر تکمیل استخر شنای آموزش و پرورش، دوباب هنرستان و افتتاح دانشگاه فرهنگیان بود.

🔹شهرستانهای جنوب استان تمایل زیادی برای ایجاد دانشگاه فرهنگیان داشتند ولی با تلاش و کمک های امام جمعه محترم و نماینده مردم شریف میاندوآب در مجلس شورای اسلامی این دانشگاه به میاندوآب اختصاص یافت و امیدواریم منشا خیر و برکت برای شهرستان باشد.

🔹مصوبات خوبی در سفر ریاست محترم جمهور و استاندار محبوب آذربایجان غربی به میاندوآب داشتیم، اقدامات اساسی زیادی نیز در زمینه توسعه شهرستان و خدمات شهری درحال انجام است ولی به این قانع نبوده و بسنده نخواهیم کرد و با تلاش شبانه روزی سعی داریم در کمترین زمان ممکن میاندوآب را به جایگاه اصلی خود برسانیم.