نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان در شهرستان میاندوآب به ریاست منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وبا حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی بررسی شد.

نشست تخصصی بررسی موانع اشتغال در شهرستان میاندوآب با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نشست تخصصی بررسی موانع اشتغال در شهرستان میاندوآب با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منصوری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: کارگزاری برای مطالعه و اجرای طرح هایی برای اشتغال پایدار و متناسب با شرایط منطقه در شهرستان استقرار می یابد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان در شهرستان میاندوآب به ریاست منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وبا حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی بررسی شد.

در این نشست  مشکلات اشتغال، موانع اخذ تسهیلات، مشکلات برخی از تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات، معذورات بانکی در رابطه با اخذ ضمانت و نحوه تسهیل در اعطای وام ، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بنا به دستور معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر گردید کارگزاری برای مطالعه و اجرای طرح هایی برای اشتغال پایدار و متناسب با شرایط منطقه در شهرستان استقرار یابد تا با معرفی و آموزش طرح های اشتغالزایی و تولیدی مناسب و بازده مطمئن، بانک ها و متقاضیان تسهیلات دغدغه ی بازپرداخت وام نداشته باشند.