بخشنامه تغییر ساعات کاری

بخشنامه تغییر ساعات کاری
بنا به دستور مقام عالی استان از روز شنبه اول تیرماه لغایت ۱۵ مرداد سال جاری ساعات کاری کلیه دستگاه های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانکها، شهرداری ها و مهدکودک ها در سطح تمامی شهرستانهای استان از ساعت۶:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ تعیین و ابلاغ می گردد.

به استناد نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت  ۵۵۴۲۰/ه - مورخ۹۷/۳/۱۹ هیات وزیران و در راستای طرح ملی کاهش پیک بار مصرف در سال۱۳۹۸، با پیشنهاد شرکت توزیع برق استان به منظور صرفه جویی در مصرف برق در شرایط کنونی با توجه به افزایش دما و مصرف برق، ساعات کاری کلیه دستگاه های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانکها، شهرداری ها و مهدکودک ها در سطح تمامی شهرستانهای استان از روز شنبه اول تیرماه لغایت ۱۵ مرداد سال جاری از ساعت۶:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ تعیین و ابلاغ می گردد.

ضمنا با توجه به الزام ماده ۸۷قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر رعایت ۴۴ ساعت کار کارکنان در هفته، روزهای پنجشنبه نیز یک ساعت زودتر از سایر ایام هفته تعطیل خواهد شد.

محمد مهدی شهریاری
استاندار آذربایجان غربی