«اطلاعیه توزیع برنج دولتی»

«اطلاعیه توزیع برنج دولتی»

به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان میاندوآب می رساند؛ بمنظور تنظیم بازار، برنج هندی از روز شنبه مورخ 1401/03/28 به قیمت مصوب هر کیلوگرم 18500 تومان در فروشگاه ها و واحدهای صنفی زیر توزیع و لیست مابقی عاملین متعاقباً اعلام خواهد گردید.

1 ) فروشگاه آقای تراب افضلی واقع در کوی قره ورن به شماره تماس: 09144815148
2 ) فروشگاه آقای ولی اله محمدی واقع در کوی تقی آباد به شماره تماس: 09143810791
3 ) فروشگاه آقای صفر حاجی زاده واقع در جاده تبریز کوی قجلو به شماره تماس: 09144826088
4 ) فروشگاه آقای باباعلی تیموری واقع در کوی فجر به شماره تماس: 09144821254
5 ) فروشگاه آقای اسماعیل وحید واقع در کوی وکیل کندی به شماره تماس: 09141840029
6 ) فروشگاه آقای عبداله فرجی واقع در خیابان 36متری فرهنگیان به شماره تماس: 09144824978
7 ) فروشگاه آقای امیر آقایی واقع در بلوار شهید زنده دل به شماره تماس: 09141838682
8 ) فروشگاه خانم صرفناز اسکندرزاده واقع در کوی باکری روبروی بیمارستان عباسی به شماره تماس: 09143809011
9 ) فروشگاه آقای نادر مسرور واقع در خیابان شریعتی به شماره تماس: 09144815481
10 ) فروشگاه آقای سعید غلامی واقع در جاده شاهین دژ به شماره تماس: 09385150817
11 ) فروشگاه خانم قزلار آقاسی ولی زاده واقع در خیابان 20 متری صدا و سیما به شماره تماس: 09149833797
12 ) فروشگاه خانم کلثوم اله وردی زاده واقع در قره ورن به شماره تماس: 09141804047
13 ) فروشگاه آقای غلامرضا شکردوخت واقع در کوی تقی آباد به شماره تماس: 09147991584
14 ) فروشگاه آقای شاهین قیادی واقع در کمربندی جنوبی به شماره تماس: 09141808078
15 ) فروشگاه آقای عسگر محرمی واقع در کوی معلم به شماره تماس: 09332164592
16 ) فروشگاه آقای رحمان علیاری واقع در 20 متری شهید بهشتی به شماره تماس: 09149825778
17 ) فروشگاه آقای تراب آهنی واقع در خیابان 24 متری فرهنگیان به شماره تماس: 09148086563
18 ) فروشگاه آقای خلیل نوری زاده واقع در کوی باکری بلوارشهید باهنر به شماره تماس: 09148850047
19 ) فروشگاه آقای مقصود فضلی واقع در خ ولیعصر-توحید شرقی به شماره تماس: 09144820803
20 ) فروشگاه آقای مصطفی سالکی واقع در خیابان کارگر به شماره تماس: 09145227024
21 ) فروشگاه خانم هاله لطفعلی پور واقع در جاده تبریز روبروی میوه و تره بار به شماره تماس: 09034108402
22 ) فروشگاه آقای علی احمدپور واقع در قره ورن خ بهارستان به شماره تماس: 09149832218
23 ) فروشگاه آقای بهروز بیگلر پور واقع در جاده تبریز نرسیده به نیروگاه برق به شماره تماس: 09144818376
24 ) فروشگاه آقای حامد فضلی واقع در سه راه شاهیندژ کوچه شهید جوادی به شماره تماس: 90141830967
25 ) فروشگاه آقای داود کریمی واقع در خیابان صداوسیما به شماره تماس: 09143814587
26 ) فروشگاه آقای سعیداله فیضی واقع در جاده شاهین دژ نبش 20 متری بهشتی به شماره تماس: 09146164079
27 ) فروشگاه آقای علی حاجی زاده واقع در کوی قره ورن به شماره تماس: 09141838537
28 ) فروشگاه آقای اسد محمدزاده واقع در کوی قره ورن به شماره تماس: 09146660159
29 ) فروشگاه آقای محمدرضا رمضانی واقع در خیابان دانش به شماره تماس: 09381251715
30 ) فروشگاه آقای ابراهیم جعفرزاده واقع در خیابان خاقانی به شماره تماس: 09146038838
31 ) فروشگاه آقای خسرو انفرادی واقع در خیابان قدس(خالصه)کوچه نواب به شماره تماس: 09148340627