جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورا با هدف پیگیری مصوبات جلسات قبل و بررسی وضعیت آبیاری های قطره ای ، بارانی و تحت فشار منطقه میاندوآب برگزار شد.

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان میاندوآب برگزار شد.

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان میاندوآب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندواب؛ جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورا با هدف پیگیری مصوبات جلسات قبل و بررسی وضعیت آبیاری های قطره ای ، بارانی و تحت فشار منطقه میاندوآب برگزار شد.

مهدی قهرمانی فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در این جلسه ضمن تشکر از اعضای جلسه شورای حفاظت به جهت اهتمام و تلاش جدی در مسائل مربوط به منابع آب شهرستان و اقدامات مناسب صورت گرفته توسط شورای حفاظت از منابع آب، جلسات شورای حفاظت از منابع آب را از مهمترین جلسات سطح شهرستان دانست.

وی ایجاد برنامه کاری سالیانه برای اعضا در این بخش را مفید ارزیابی و در خصوص پیگیری لازم جهت اجرای پروژه های آبیاری نوین گفت: با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی می باشد باید بر اصلاح الگوی کشت مناسب و کم آب بر توسط جهاد کشاورزی اقدامات جدی صورت گیرد و بر لزوم انجام کارهای ترویجی در خصوص کاهش سطح کشت چغندر قند در سطح شهرستان تأکید کرد.

مهندس گوزلی مدیر امور منابع آب میاندوآب نیز ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل گزارشی از عملکرد اداره منابع آب در دو بخش آب سطحی و زیرزمینی و برخورد با تخلفات از قبیل امحاء چاههای غیر مجاز، جلوگیری از برداشت غیر مجاز مصالح رودخانه­ای، جلوگیری از حفاری چاههای غیر مجاز و شناسایی تصرفات حریم و بستر رودخانه های شهرستان ارائه داد.