رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی: حدود 320 میلیارد ریال ازاعتبارات عمرانی به صورت اسنادی و نقدی برای شهرستان میاندوآب در سال 97 اختصاص یافته است که با تخصیص های آتی بهتر خواهد شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی: حدود 320 میلیارد ریال ازاعتبارات عمرانی به صورت اسنادی و نقدی برای شهرستان میاندوآب در سال 97 اختصاص یافته است که با تخصیص های آتی بهتر خواهد شد
اعتبارات شهرستان میاندوآب از ۲۸۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ امسال به ۹۷۰ میلیارد ریال رسیده است/حدود ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به صورت ترکیبی از اسنادی و نقدی برای شهرستان میاندوآب در سال جاری اختصاص یافته است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب: جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان میاندوآب با حضور حضرتی پر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آدربایجان غربی برگزار شد.

حضرتی در این جلسه با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه بعد از احیای دوباره در مسیر تعامل، شفافیت و عدالت در توزیع منابع و توسعه پایدار و متوازن و همه جانبه در استان گام برداشته و به نتایج خوبی نیز رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سه وظیفه عمده راهبری توسعه استان، کمک به ایجاد زیرساخت ها و رصد توسعه استان را بر عهده دارد افزود: در بحث درآمد سرانه، شاخص سلامت و آموزش و سواد شاخص های توسعه هستند که قدم های خوبی برای بهبود این شاخص ها برداشته شده است.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم در سازمان مدیریت عادلانه و براساس شاخص ها، توزیع اعتبار انجام دهیم، شهرستان میاندوآب یکی از شهرستان های مهم استان به لحاظ جمعیت، وسعت و قابلیت ها و فرصت ها است و می تواند به عنوان قطب منطقه باشد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات شهرستان میاندوآب از ۲۸۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ امسال به ۹۷۰ میلیارد ریال رسیده است، گفت:  اعتبارات در سطح شهرستان ها بر اساس ایده توسعه متوازن اختصاص می یابد.

حضرتی تصریح کرد: حدود ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به صورت ترکیبی از اسنادی و نقدی برای شهرستان میاندوآب در سال جاری اختصاص یافته است.