آغاز اجرای طرح پارکبان و محدودیت های ترافیکی در خیابان امام میاندوآب

طرح پارکبان و اعمال محدودیت های ترافیکی در خیابان امام خمینی (ره) میاندوآب با هدف کاهش حجم ترافیک باحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب آغاز شد.

طرح پارکبان و اعمال محدودیت های ترافیکی در خیابان امام خمینی (ره) میاندوآب با هدف کاهش حجم ترافیک باحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب آغاز شد.

طرح پارکبان و اعمال محدودیت های ترافیکی در خیابان امام خمینی (ره) میاندوآب با هدف کاهش حجم ترافیک باحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب آغاز شد.

🔴علی پیام، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب؛

🔹طرح پارکبان و حمل خودرو با جرثقیل در اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان که در راستای رسیدگی به شکایات مردمی مبنی بر کاهش ترافیک خیابان امام خمینی (ره) مطرح گردید  اجرا می‌شود.

🔹این طرح از فردا یکشنبه اجرایی می‌شود و خودروهایی که مرتکب تخلف در محدوده پارکبان شوند و در محل های توقف ممنوع پارک شده باشند اعمال قانون شده و با جرثقیل به پارکینگ انتقال داده خواهند شد.