نشست آموزشی و هم اندیشی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر جنوب آذربایجان غربی با حضور فرماندار میاندوآب برگزار شد.

در شهرستان میاندوآب 11 هزار و 400 نفر به عنوان سرپرست خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر هستند.

در شهرستان میاندوآب 11 هزار و 400 نفر به عنوان سرپرست خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر هستند.
فرماندار میاندوآب: هم اکنون در شهرستان میاندوآب ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفربه عنوان سرپرست خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر هستند که با توجه به جمعیت روستایی شهرستان میاندوآب آمار قابل قبولی نیست و امیدواریم با تلاش مضاعف و آگاهسازی مناسب تمام روستاییان منطقه از خدمات صندوق بیمه بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ نشست آموزشی و هم اندیشی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر جنوب آذربایجان غربی با حضور فرماندار میاندوآب برگزار شد.

فرماندار میاندوآب دراین نشست با اشاره به عدم استفاده تعداد زیادی از روستاییان از خدمات بیمه روستایی اظهار کرد: باید برای ترغیب کشاورزان، روستائیان و عشایر به بیمه، فرهنگ سازی و تلاش کرد تا این قشر زحمتکش از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان بهره مند گردند.

قهرمانی تصریح کرد: هم اکنون در شهرستان میاندوآب ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفربه عنوان سرپرست خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر هستند که با توجه به جمعیت روستایی شهرستان میاندوآب آمار قابل قبولی نیست و امیدواریم با تلاش مضاعف و آگاهسازی مناسب تمام روستاییان منطقه از خدمات صندوق بیمه بهره مند شوند.

وی اطلاع رسانی دقیق و آگاه سازی مردم از خدمات ارزنده صندوق بیمه را مهمترین گام در پوشش بیمه ای روستاییان دانست و افزود: شاید یکی از دلایل عدم استقبال مناسب و تحت پوشش مردم، عدم آشنایی کافی است و لذا آگاهسازی مردم از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر آذربایجان غربی نقش مهمی در این زمینه دارد و همه وظیفه داریم در زمینه فرهنگ سازی و آگاهسازی نسبت به مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر آذربایجان غربی تلاش کنیم.

یونس معزز مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر آذربایجان غربی نیز هدف از برگزاری این جلسه، را ارائه آخرین دستورات اداری و بخش نامه ها به کارگزاران و هم اندیشی عنوان کرد.