گزارش تصویری از جلسه 9ساعته شورای برنامه ریزی و توسعه استان با محوریت شهرستان میاندوآب