اتمام حجت فرماندار میاندواب با مسئولان کم کار

مسئولان کم کار یا استعفاء دهند یا منتظر تغییر باشند، مدیران باید میدانی کار کنند، از جنس مردم و در میان مردم باشند با پشت میز نشینی کار انجام نمی شود

مسئولان کم کار یا استعفاء دهند یا منتظر تغییر باشند، مدیران باید میدانی کار کنند، از جنس مردم و در میان مردم باشند با پشت میز نشینی کار انجام نمی شود
فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا با ابراز نارضایتی از عملکرد برخی از مدیران گفت: مسئولان کم کار یا استعفاء دهند یا منتظر تغییر باشند، مدیران باید میدانی کار کنند، از جنس مردم و در میان مردم باشند با پشت میز نشینی کار انجام نمی شود

مسئولان کم کار یا استعفاء دهند یا منتظر تغییر باشند، مدیران باید میدانی کار کنند، از جنس مردم و در میان مردم باشند با پشت میز نشینی کار انجام نمی شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا با ابراز نارضایتی از عملکرد برخی از مدیران دستگاه های اجرایی گفت: بدعهدی و کم کاری برخی از مسئولان مشکلاتی همچون: تاخیر در تکفین و تغسیل متوفیان کرونا، حوزه آرد و نان و ... بوجود آورده است.
وی افزود: طلاب و روحانیون در قالب گروه جهادی تغسیل و تکفین شهرستان از اولین روزهای شیوع کرونا برای تغسیل و تکفین اموات کرونایی پیشگام شده اند که این اقدام نماد شجاعت و رأفت اسلامی است ولی متاسفانه مورد بی مهری برخی مدیران قرار میگیرند، تا زمانیکه سازمان آرامستانها در شهرداری میاندوآب تاسیس و آغاز بکار نکند با مشکل مواجه خواهیم بود.
شیرازه محبت با تاکید بر اینکه حفظ سلامت و معیشت مردم مهمترین هدف ستاد مقابله با کرونا می باشد گفت: امروز که در شرایط بحرانی بیماری قرار داریم شاهد عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی بازارهای دواب هستیم، در نظام جمهوری اسلامی اصل بر برائت و حفظ کرامت انسانی است، قرار نیست همه را متهم کنیم اما عدم تمکین مدیران بازارهای دواب به مصوبات کنترل بیماری را با مشکل مواجه ساخته است. فعالیت بازارهای دواب با توجه به نبود معیشت جایگزین با شرط رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شد ولی قرار نیست بخاطر منافع شخصی عده ای محدود سلامت کل جامعه تهدید شود لذا با خاطیان با جدیت برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
فرماندار میاندوآب اکثر مشکلات شهر را ناشی از کم کاری برخی از مسئولان عنوان کرد و خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گفت: مشکلات مربوط به حوزه خود را حل کنید، اگر حل نکنید یا خودتان استعفا دهید یا منتظر تغییر باشید، مدیران باید میدانی کار کنند، از جنس مردم و در میان مردم باشند با پشت میز نشینی کار انجام نمی شود.
وی با اشاره به مشکل نان چند روز اخیر شهرستان نیز گفت: مشکل آرد نداریم تفاوت قیمت آرد سهمیه ای و بازار آزاد باعث شده تا عده ای سودجو بجای پخت آرد را در بازار آزاد به فروش برسانند که باعث بوجود آمدن مشکل نان در شهر شد که با تمهیداتی که اندیشیده شد این مشکل مرتفع گردید.