مهدی قهرمانی، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از پروژه های و سازه های آبخیزداری اجرا شده در روستاهای ینگجه و زارنجی بازدید کرد.

بازدید فرماندارمیاندوآب از پروژه ها و سازه های آبخیزداری اجرا شده توسط منابع طبیعی

بازدید فرماندارمیاندوآب از پروژه ها و سازه های آبخیزداری اجرا شده توسط منابع طبیعی
فرماندار میاندوآب : کاشت نهال های گردو، سنجد و بادام در 15 هکتار، کپی‌ کاری در 132 هکتار، اجرای سازه‌های مکانیکی آبخیزداری با ظرفیت550 متر مکعب و تحویل و نصب 10دستگاه آبگرمکن خورشیدی پروژه های آبخیزداری منابع طبیعی در روستاهای زارنجی و ینگجه شهرستان میاندوآب هستند که در حال اجرا می باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ مهدی قهرمانی، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از پروژه های و سازه های آبخیزداری اجرا شده در روستاهای ینگجه و زارنجی بازدید کرد.

فرماندار میاندوآب در بازدیدهای صورت گرفته از سازه های آبخیزداری با اشاره به اینکه بارش باران و عدم مهار آب نزولات آسمانی منجر به جاری شدن سیلاب در نواحی آبخیز شهرستان می شود گفت: با وجود سازه های اجرا شده آبخیزداری از جمله سدها، بندهای خاکی، سنگ و سیمان و طرح پخش سیلاب در سطح حوضه های آبخیز این شهرستان، از وقوع سیل جلوگیری می شود.

وی افزود: هدف از ایجاد بندهای خاکی را کنترل سیلاب، تغذیه سفره های آب زیر زمینی منطقه دانست و سازهای آبخیزداری مذکور علاوه بر تغذیه سفره های آب زیرزمینی از خسارات احتمالی سیلاب های فصلی در پایین دست جلوگیری می کنند.

قهرمانی تصریح کرد:  پروژه های آبخیزداری منابع طبیعی شامل: نهال کاری در 15 هکتار ( گردو، سنجد و بادام)، کپی‌ کاری و بذرکاری با هدف توسعه و غنی سازی مرتع با اولویت گیاهان موثر مرتعی و دارویی در 132 هکتار،  سازه‌های مکانیکی آبخیزداری سنگی ملاتی و سنگی گابیونی (550 متر مکعب) و تحویل و نصب 10دستگاه آبگرمکن خورشیدی در روستای زارنجی میاندوآب می باشد که امیدواریم این آمار را در سال 98 بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهیم.

فرماندار میاندوآبدرخاتمه این بازدیدها، از عموم مردم خواست به عنوان یک وظیفه ملی و قانونی ضمن مشارکت فعال در حفاظت از جنگلها و  مراتع، درصورت مشاهده هر گونه تخریب و تصرف غیر قانونی ، آتش سوزی و دیگر موارد با با ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی  تماس گرفته و همکاری به عمل آورند.