دیدار و گفتگوی مهدی قهرمانی فرماندارمیاندوآب با دکتر غلامی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری جهت بررسی مسائل و مشکلات دانشگاههای میاندوآب

دیدار و گفتگوی مهدی قهرمانی فرماندارمیاندوآب با دکتر غلامی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری جهت بررسی مسائل و مشکلات دانشگاههای میاندوآب
دیدار و گفتگوی فرماندار،شهردار،جمعی از اعضای شورای شهر و نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس با دکتر غلامی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری جهت بررسی مسائل و مشکلات دانشگاههای میاندوآب

مهدی قهرمانی فرماندار ویژه میاندوآب:

🔹مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب یکی از ظرفیتها و پتانسیل های شهرستان است و می تواند نقش خوبی در توسعه این منطقه ایفا نمایند ، طی روزهای اخیر مباحث مختلفی در مورد مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآّب مبنی بر حذف یا تبدیل این مرکز به سازمان فنی و حرفه ای مطرح وموجب نگرانی مردم و دانشجویان منطقه شده بود.

 🔹مشکلات موجود و موارد ذکرشده به استحضار دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید که با دستور وزیر منتفی و مقرر گردید مرکز آموزش عالی شهید باکری بصورت مستقل از دانشگاه ارومیه فعالیت نموده و احکام صادره در مورد این مرکز مستقیما از طریق وزارت علوم صادر شود.

🔹رشته های حذف شده از این دانشگاه نیز دوباره تدریس و پذیرش دانشجو در این رشته ها انجام خواهد شد.