بازدیدفرماندار میاندوآب از مجتمع آب بند نوروزلو

بازدیدفرماندار میاندوآب از مجتمع آب بند نوروزلو
در این بازدید مهندس علی پیام فرماندار شهرستان بر ضرورت هرچه بیشتر ساماندهی حریم آب زرینه رود تاکید کرد در این بازدید طی تماس فرماندار شهرستان با امور آب استان آذربایجان غربی برای ساماندهی رودخانه قرار شد، یک دستگاه بلدوزر استان لایروبی آب سد نوروزلو را آغاز کند