جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار و با هدف بررسی مشکلات تولیدکنندگان این شهرستان برگزار شد

جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار و با هدف بررسی مشکلات تولیدکنندگان این شهرستان برگزار شد

عمده مشکلات مطرح شده در این جلسه، نبود زمین برای توسعه شهرک صنعتی و آغاز فعالیت واحد‌های تولیدی جدید، مشکلات بازپرداخت و جرایم تسهیلات و عدم همکاری بانکها در اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و مشکلات اخذ سرمایه در گردش بود که تصمیمات لازم اتخاذ گردید و یک پرونده نیز به مراجع استانی ارسال شد