آغاز رسمی طرح ملی تولید و عرضه گوشت مرغ رتبه بندی شده در شهرستان میاندوآب

همزمان با چهاردهم مهرماه، روز ملی دامپزشکی، تولید و عرضه گوشت مرغ رتبه بندی شده به صورت همزمان با سراسر کشور به طور رسمی در شهرستان میاندوآب آغاز شد

همزمان با چهاردهم مهرماه، روز ملی دامپزشکی، تولید و عرضه گوشت مرغ رتبه بندی شده به صورت همزمان با سراسر کشور به طور رسمی در شهرستان میاندوآب آغاز شد
آغاز همزمان تولید و عرضه گوشت مرغ رتبه بندی شده در 38 کشتارگاه صنعتی از13 استان کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ همزمان با چهاردهم مهرماه، روز ملی دامپزشکی، تولید و عرضه گوشت مرغ رتبه بندی شده به صورت همزمان با سراسر کشور به طور رسمی در شهرستان میاندوآب آغاز شد.
تولید و عرضه گوشت مرغ رتبه بندی شده در کشتارگاه صنعتی سیمین بال شهرستان میاندوآب به صورت همزمان با 38 کشتارگاه صنعتی از13 استان کشور با دستور رییس سازمان دامپزشکی کل کشوراز طریق ویدئو کنفرانس آغاز شد.
شایان ذکر است 5واحد از کشتارگاه های ذکر شده دارای رتبه (+A) و 33 واحد نیز با رتبه (A) می باشند که کشتارگاه صنعتی شهرستان میاندوآب موفق به اخذ رتبه (A+) گردیده است.

# نظر : 0