در راستای اجرای برنامه های مدیریت جامع تالاب نوروزلو و شروع فاز انجام اقدامات و اجرای عملی برنامه مدیریت تالاب ،اولین جلسه کمیته محلی این تالاب به ریاست ناصر سلمان زاده، معاون فرماندار میاندوآب برگزار شد.

اولین جلسه کمیته محلی تالاب نوروزلوی شهرستان میاندوآب برگزار شد

اولین جلسه کمیته محلی تالاب نوروزلوی شهرستان میاندوآب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ در راستای اجرای برنامه های مدیریت جامع تالاب نوروزلو و شروع فاز انجام اقدامات و اجرای عملی برنامه مدیریت تالاب ،اولین جلسه کمیته محلی این تالاب به ریاست ناصر سلمان زاده، معاون فرماندار میاندوآب و با حضور اعضای دائمی این کمیته،کارشناسان ستاد اداره کل حفاظت محیط زیست استان و نماینده طرح حفاظت از تالاب های کشور برگزار شد.

ناصر سلمان زاده معاون فرماندار میاندوآب دستور کار اولین جلسه کمیته محلی تالاب نوروزلو، بررسی آیین نامه این کمیته برای مشخص نمودن اعضای کارگروه های سه گانه اعلام کرد و افزود: تعریف اعضای دائمی و غیر دائمی کمیته محلی، شرح وظایف کمیته محلی در ارتباط با انجام اقدامات اجرایی و همکاری بین بخشی در زمینه مدیریت تالاب ، تعیین کارگاههای تخصصی از دل کمیته ،تعریف اعضا و وظایف آنها  والزامات ساختاری حاکم بر روند اجرای برنامه کمیته مهمترین مواردی بودند که در آیین نامه اجرایی کمیته محلی تالاب نوروزلو آمده است.