بازدید رسول صدیقی مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فنآ وری از مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

بازدید رسول صدیقی مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فنآ وری از مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ مدیرکل امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآّب، شهردار و اعضای شورای ضمن بازدید از مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب وضعیت موجود، نیازمندی ها و نقاط قوت و ضعف این مرکز را مورد بررسی قرار دادند. 
گفتنی است دکتر صدیقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مشاور وزیر نیرو، عضو شورای عالی تحقیقات، چهار دوره نماینده مجلس و استاد دانشگاه صنعتی شریف بوده و در حال حاضر مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد