بازدید سرزده فرماندار میاندوآب از واحد‌های نانوایی

علی پیام، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب، بصورت سرزده از نحوه فعالیت نانوایی های مناطق مختلف میاندوآب بازدید کرد.

علی پیام، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب، بصورت سرزده  از نحوه فعالیت نانوایی های مناطق مختلف میاندوآب بازدید کرد.
علی پیام، هدف از این بازدیدها را بررسی کیفیت آرد، نان و میزان سهمیه نانوایی ها بر اساس نیازمندی مناطق عنوان کرد و افزود: واحدهای نانوایی از لحاظ کیفیت و قیمت مصوب نان بطور مستمر کنترل می شوند و واحدهای نمونه نانوایی تشویق شده و با واحدهای متخلفی که به قانون تمکین نمی کنند با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.