پرونده انتخابات مجلس یازدهم در شهرستان میاندوآب، بسته شد

پرونده انتخابات مجلس یازدهم در شهرستان میاندوآب، با امضای اعتبار نامه منتخب مردم توسط اعضای هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات بسته شد

پرونده انتخابات مجلس یازدهم در شهرستان میاندوآب، با امضای اعتبار نامه منتخب مردم توسط اعضای هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات بسته شد
اعتبارنامه منتخب مردم میاندوآب برای دور یازدهم مجلس شورای اسلامی توسط هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات شهرستان میاندوآب تایید شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ در جلسه مشترک هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات شهرستان میاندوآب، اعضای هیئت های اجرایی و نظارت با امضای اعتبار نامه " مهدی عیسی زاده " وی را به عنوان نماینده مردم شهرستان میاندوآب در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی تایید کردند