اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره 16 ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره ۱۶ ستاد انتخابات کشور

به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند فرآیند اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت ۸ صبح روز جمعه مورخ ۲-۱۲-۱۳۹۸ آغاز می شود و تمامی شعب اخذ رای در سراسر کشور آماده اخذ رای از کلیه واجدین شرایط (متولدین ۲-۱۲-۱۳۸۰و ماقبل آن) می باشند.

ستاد انتخابات کشور