مهدی قهرمانی،فرماندارویژه شهرستان میاندوآب درمعیت دکتر محبی نیا نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن دیدار با وزیر نیرو، مشکلات و درخواست های مردم شهرستان را مطرح نمودند.

دیدار مهدی قهرمانی فرماندارویژه شهرستان میاندوآب با وزیر نیرو

دیدار مهدی قهرمانی  فرماندارویژه شهرستان میاندوآب با وزیر نیرو
فرماندار میاندوآب: مجتمع آب شرب 81 روستایی شهید باکری، احداث و گسترش کانالهای انتقال آب در دشت میاندوآب، تخصیص آب شرب از تصفیه خانه تبریز به شهرستان میاندوآب و احداث شبکه فاضلاب شهری بویژه در ساحل راست زرینه رود از مهمترین درخواستهای اهالی شهرستان از وزیر محترم نیرو است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری میاندوآب؛ مهدی قهرمانی،فرماندارویژه شهرستان میاندوآب درمعیت دکتر محبی نیا نماینده مجلس شورای اسلامی  ضمن دیدار با وزیر نیرو، مشکلات و درخواست های مردم شهرستان را مطرح نمودند.

 فرماندار میاندوآب در این دیدار با اشاره به اتکای اقتصاد شهرستان به کشاورزی گفت: وابستگی معیشت و اشتغال مردم شهرستان به حوزه کشاورزی باعث شده تا این منطقه بیش ازپیش برای تامین منابع ابی، نیازمند گسترش شبکه های آبی در دشت میاندوآب باشد که تحقق این امر نیاز به 256میلیارد تومان اعتبار دارد.


مهندس قهرمانی پیگیری مجتمع آب شرب 81 روستایی شهید باکری،  پیگیری اعتبارات برای احداث و گسترش کانالهای انتقال آب در دشت میاندوآب، تخصیص آب شرب از تصفیه خانه تبریز به خود شهرستان و احداث شبکه فاضلاب شهری بویزه در ساحل راست زرینه رود را از مهمترین درخواست های اهالی شهرستان اعلام نمود وخواستارتخصیص امکانات ومنابع بیشتر دراین خصوص گردید.