جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛  مهدی قهرمانی، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در  جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدربا تاکید بر اجرای دقیق مصوبات شورا و همکاری اعضا گفت: شرایط باید به نحوی رقم بخورد که ادارات و دستگاههای شهرستان با هماهنگی یکدیگر و استفاده از ظرفیت و پتانسیل زیر مجموعه های ذیربط ، مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان را در جهت پیشگیری از مصرف مواد مخدر ساماندهی و تحقق بخشند. 

وی افزود: هدف از تشکیل جلسات شورا این است که آسیب های اجتماعی گریبان گیر خانواده ها نشود و از بروز هرگونه ناهنجاری اجتماعی جلوگیری به عمل آید، در این میان نباید از اثرگذاری بالای بانوان در آگاه سازی خانواده ها غافل بود، بانوان نقش اساسی در مدیریت مسائل اجتماعی دارند و حضور سازمان یافته و مشارکت نظام مند بانوان در مسائل اجتماعی علاوه بر اینکه نقش بانوان در تصمیم گیریها و پیگیری مطالبات اجتماعی آنها را افزایش خواهد داد باعث ارتقای سطح آگاهی خانواده ها در مسائل مهمی چون آسیب های اجتماعی و بویژه پیشگیری از مصرف مواد مخدرخواهد شد

فرماندار میاندوآب گرایش به مواد مخدر رو به افزایش دانست و خاطر نشان کرد: کسانیکه بسوی مواد مخدر کشیده می شوند از عواقب آن آگاه نیستند همچنین وجود باورهای غلط در جاهاییکه سطح سواد پایین تر است خطر گرفتاری به مواد افیونی را افزایش می دهد، بر همین اساس آگاه سازی و پیشگیری مهمترین اقدام شورای مبارزه با مواد مخدر است که با توجه به گستردگی منطقه و پراکندگی روستاها باید اهتمام جدی تری به روستاها داشته باشیم.