جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرستان میاندوآب برگزار شد

جلسه کارگروه های تخصصی فرهنگی اجتماعی و ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار با محوریت بررسی مصوبات قبلی و گزارش اقدامات انجام شده برگزار شد

جلسه کارگروه های تخصصی فرهنگی اجتماعی و ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار با محوریت بررسی مصوبات قبلی و گزارش اقدامات انجام شده برگزار شد
فرماندار میاندوآب: تداوم جلسات دلیل بر کم کاری نیست، قدمهای خوبی در رابطه با جلوگیری از آسیب های اجتماعی توسط دستگاههای مختلف برداشته شده و تمامی سازمان ها نقش خود را بخوبی ایفا نموده اند هرچند ممکن است آمار آسیب های اجتماعی نسبت به گذشته روند صعودی داشته باشد ولی اگر اقدامات ذکر شده انجام نمی شد قطعاً آمار چندین برابر امروز بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ مهدی قهرمانی فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در این جلسه با تاکید بر لزوم اعلام دقیق اقدامات دستگاه های اجرایی در جلوگیری از آسیب های اجتماعی گفت: هدف از تشکیل جلسات کارگروه این است که آسیب های اجتماعی گریبان گیر خانواده ها نشود و از بروز هرگونه ناهنجاری اجتماعی جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: همه واقف هستیم که بخش عمده آسیب های اجتماعی، خودکشی می باشد که عمدتاً نشات گرفته از بیکاری جوانان است و کمتر خانواده ای وجود دارد که با موضوع بیکاری درگیر نباشد.
وی با تاکید بر اینکه تداوم جلسات دلیل بر کم کاری نیست خاطر نشان کرد: قدمهای خوبی در رابطه با جلوگیری از آسیب های اجتماعی توسط دستگاههای مختلف برداشته شده و تمامی سازمان ها نقش خود را بخوبی ایفا نموده اند هرچند ممکن است آمار آسیب های اجتماعی نسبت به گذشته روند صعودی داشته باشد ولی اگر اقدامات ذکر شده انجام نمی شد قطعاً آمار چندین برابر امروز بود.
فرماندار میاندوآب با تاکید بر استفاده از راهکارهای صاحب نظران افزود:شرایط باید به نحوی رقم بخورد که هر یک از ادارات و دستگاههای شهرستان با هماهنگی ضمن استفاده از ظرفیت و پتانسیل زیر مجموعه های ذیربط ، مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان را براساس حرکت نظام مند تحقق بخشند.