دیدار مردمی و ملاقات عمومی فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب

برنامه ملاقات عمومی مردم با مهدی قهرمانی فرماندار ویژه ی شهرستان طبق روال دوشنبه های هر هفته برگزار شد

برنامه ملاقات عمومی مردم با مهدی قهرمانی فرماندار ویژه ی شهرستان طبق روال دوشنبه های هر هفته برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ برنامه ملاقات عمومی مردم با مهدی قهرمانی فرماندار ویژه ی شهرستان طبق روال دوشنبه های هر هفته برگزار شد.

فرماندار میاندوآب ضمن بررسی مشکلات مطرح شده و ارائه راهکار، افزود: تصمیم گیری و اقدام در برخی از موارد مطرح شده پس از بررسی و ارائه نظر و کارشناسی دقیق مراجع ذیربط و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.