معرفی فرماندار

مهدی قهرمانی 

فرماندارویژه شهرستان میاندوآب

سوابق کاری:

بخشدار باروق

مسئول دفتر فنی و برنامه ریزی فرمانداری میاندوآب

فرماندار تکاب

مدیر کل امور روستا و دهیاری ها

فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب