حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه (111) سامد

حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه (111) سامد

محمدصادق مهتمدیان، استاندار آذربایجان غربی روز پنجشنبه دوم دیماه 1400 از ساعت 9 الی 10:30 با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111 بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های مردم عزیز استان خواهد بود.