بررسی مشکلات مرغداری های شهرستان میاندوآب با حضور فرماندار

در جلسه ای با حضور فرماندار، مدیران جهاد کشاورزی و شبکه دامپزشکی و مرغداران شهرستان میاندوآب مشکلات مرغداری های شهرستان در زمینه عرضه و تحویل مرغ به کشتارگاه ها مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه ای با حضور فرماندار، مدیران جهاد کشاورزی و شبکه دامپزشکی و مرغداران شهرستان میاندوآب مشکلات مرغداری های شهرستان در زمینه عرضه و تحویل مرغ به کشتارگاه ها مورد بررسی قرار گرفت
مشکلات مرغداران ناشی از عدم آشنایی  به سیستم GIS " سامانه ثبت اطلاعات کشتار"  است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ این جلسه در راستای  حمایت از مرغداران شهرستان جهت تولید و حل مسائل حقوقی پیش آمده برگزار شد و با بررسی پرونده های واحدهای دارای مشکل، دستورات حمایتی متناسب صادر گردید.

اغلب مشکلاتی که توسط مرغداران مطرح شد ناشی از عدم آشنایی  به سیستم GIS " سامانه ثبت اطلاعات کشتار"  بود.

شایان ذکر است کلیه کشتارگاه ها از تاریخ 1400.3.1 ملزم به ورود اطلاعات کشتار شامل تعداد، قطعه، مرغ زنده، وزن ورودی و وزن لاشه استحصال مرغ در سامانه مذکور هستند و عدم ثبت اطلاعات و یا اطلاعات نادرست در سامانه به منزله عرضه خارج از شبکه مرغ تلقی شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.

# نظر : 0