ارائه غیرحضوری ١٠ خدمت توسط شرکت برق آذربایجان‌غربی

به منظور کاهش نیاز به مراجعه حضوری، این شرکت ١٠ خدمت خود را به صورت غیرحضوری ارائه می‌کند.

به منظور کاهش نیاز به مراجعه حضوری، این شرکت ١٠ خدمت خود را به صورت غیرحضوری ارائه می‌کند.
به منظور کاهش نیاز به مراجعه حضوری، این شرکت ١٠ خدمت خود را به صورت غیرحضوری ارائه می‌کند. مشترکان برق استان می‌توانند با مراجعه به سایت این شرکت به نشانی اینترنتی www.waepd.ir و استفاده از بخش میز خدمت الکترونیکی، تمامی خدمات مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: به منظور کاهش نیاز به مراجعه حضوری، این شرکت ١٠ خدمت خود را به صورت غیرحضوری ارائه می‌کند.

اکبر حسن بگلو افزود: این خدمات شامل تغییر نام، فروش انشعاب، صدور قبض المثنی، تسویه بدهی، سوابق مصرف، صورت‌حساب، سوابق پرداخت صورت‌حساب و مشاهده صورتحساب‌ها را شامل می شود.
وی ادامه داد: همچنین پرداخت از طریق سایت شرکت و تلفن بانک و همچنین اعلام کارکرد توسط مشترک دیگر خدماتی است که به صورت غیرحضوری ارائه‌ می‌شود. 
وی بیان کرد: مشترکان برق استان می‌توانند با مراجعه به سایت این شرکت به نشانی اینترنتی www.waepd.ir و استفاده از بخش میز خدمت الکترونیکی، تمامی خدمات مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری دریافت کنند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: همچنین در صورت بروز هرگونه نارسایی در شبکه برق، سامانه تلفنی ۱۲۱ در تمامی شهرهای استان جهت خدمات‌رسانی فعالیت می‌کند.