برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب

جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست معاون فرماندار با اولویت بررسی روند اعطای تسهیلات تبصره 18 و سرمایه درگردش برگزار شد

جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست معاون فرماندار با اولویت بررسی روند اعطای تسهیلات تبصره 18 و سرمایه درگردش برگزار شد
💢 شهروز کرمی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب: 🔹از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک های عامل انتظار می رود به مکاتبات اداری بسنده نکرده و همراهی جدی تری با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال داشته باشند. 🔹تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات باید در اولویت کاری کارگروه قرار گیرد، بویژه مشاغل روستایی بیشتر تقویت گردد. 🔹بانکهای عامل، گزارش طرح های پیشنهادی برای اعطای تسهیلات را که با مشکل مواجه هستند را با ذکر علت عدم تخصیص تسهیلات به کارگروه اعلام نمایند.