آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

بسمه تعالی

در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه شهرستان میاندوآب به شرح زیر اعلام میگردد.

1-آقای علی احمدی فرزند، میرزا علی مشهور به حاج احمدی، دکتر احمدی- کد نامزد 15

2-خانم رقیه ایمانی، فرزند مغانعلی – کد نامزد 21

3-آقای بهنام تقی زاده حیدرآباد، فرزند عربعلی،  مشهور به وکیل بهنام تقی زاده- کد نامزد 28

4-خانم معصومه خلیل زاده، فرزند هوشنگ، مشهور به خانم علیدوست، دکتر خلیل زاده – کد نامزد 42

5-آقای احمد رستمی، فرزند جمشید، مشهور به دکتر احمد، دکتر رستمی، خالو اوغلو، حاج احمد – کد نامزد 46

6-آقای مهدی عیسی زاده، فرزند احمدعلی، مشهور به حاج صفر، حاج عیسی، سردار، صفرزاده – کد نامزد 51

7-آقای غلامرضا کبیری، فرزند محرم، مشهور به حاج آقا، ملا کبیری، حاج آقا کبیری – کد نامزد 56

8-آقای سجاد مقدم، فرزند علی اصغر – کد نامزد 58

9- آقای مهدی مقدم، فرزند رستم، مشهور به دکتر مقدم –کد نامزد 59

10-آقای جلیل نور محمدی، فرزند محمدرضا مشهور به حاجی – کد نامزد 61

شایان ذکر است خانم زیبا یزدانی جزو نامزدهای انتخاباتی بودند که دقایقی پیش انصراف خود را کتباً به مرکز حوزه انتخابیه میاندوآب اعلام کردند.