جلسه شورای ورزش همگانی شهرستان در فرمانداری شهرستان میاندوآب برگزار شد

جلسه شورای ورزش همگانی شهرستان  در فرمانداری شهرستان میاندوآب برگزار شد
علی پیام فرماندار ویژه میاندوآب امکانات ورزشی بایستی در اختیار مردم عزیز شهرمان قرار گیرد همچنین برای اشخاصی که فضای ورزشی را اجاره می کنند صلاحیت خود فرد و سوابق مدیریتی بایستی با جدیت مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد اتفاقاتی در سطح شهرستان نباشیم.