اجرای طرح تشدید نظارت بر فعالیت نانوایی های شهرستان میاندوآب

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب بهمراه رییس اداره غله از نحوه فعالیت نانوایی های مناطق مختلف میاندوآب بازدید کرد

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب بهمراه رییس اداره غله  از نحوه فعالیت نانوایی های مناطق مختلف میاندوآب بازدید کرد
واحدهای نانوایی شهرستان میاندوآب از لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی،کیفیت و قیمت مصوب نان بطور مستمر کنترل می شوند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ شهروز کرمی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب هدف از این بازدیدها را بررسی کیفیت آرد، نان و میزان سهمیه نانوایی ها بر اساس نیازمندی مناطق عنوان کرد و افزود: واحدهای نانوایی از لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی،کیفیت و قیمت مصوب نان بطور مستمر کنترل می شوند و واحدهای نمونه نانوایی تشویق شده و با واحدهای متخلفی که به قانون تمکین نمی کنند با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.