جلسه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان میاندوآب برگزار شد

کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان میاندوآب با هدف بررسی وضعیت سهیمیه های آرد و درخواست های نانوایان به ریاست مریم مسرت، معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب تشکیل جلسه داد

کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان میاندوآب با هدف بررسی وضعیت سهیمیه های آرد و درخواست های نانوایان به ریاست مریم مسرت، معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ معاون فرماندار میاندوآب در این جلسه با تاکید بر نظارت مستمر بر عملکرد نانواییهای نقاط مختلف شهرستان و بویژه واحدهای نانوایی روستایی، از بخشداران خواست تا اهتمام ویژه ای به این امر داشته باشند.

مسرت افزود: نان جزء لاینفک و قوت غالب مردم است و حفظ سلامت و امنیت غذایی مردم مستلزم نان با کیفیت می باشد لذا از بازرسان انتظار می رود علاوه بر نظارت دقیق بر پخت و کیفیت نان به نمک مصرفی نانوایی ها نیز توجه داشته باشند چرا که استفاده از نمک های غیر مجاز سلامت مردم را تهدید خواهد کرد.

شایان ذکر است در جلسه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان میاندوآب مسائل مربوط به افزایش کرایه حمل و توزیع آرد خام، سهمیه سرانه، سهمیه عشایر و درخواستها و مشکلات نانوایان مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.