بازدید معاون فرماندار میاندوآب از نحوه آبرسانی به مزارع کشاورزی

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میاندوآب بهمراه مدیر امور آب از نحوه آبرسانی به مزارع کشاورزی سواحل چپ و راست زرینه رود بازدید کرد

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میاندوآب بهمراه مدیر امور آب از نحوه آبرسانی به مزارع کشاورزی سواحل چپ و راست زرینه رود بازدید کرد
ناصر سلمان زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میاندوآب: برداشت بی رویه در روستاهای بالا دست میاندوآب از آب زرینه رود، کشاورزان روستاهای پایین دست را با بحران کم آبی مواجه خواهد کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میاندوآب بهمراه مدیر امور آب از نحوه آبرسانی به مزارع کشاورزی سواحل چپ و راست زرینه رود بازدید کرد.

ناصر سلمان زاده، در این بازدید با ابراز تأسف از برداشت های بی رویه آب در روستاهای بالا دست گفت: کاهش نزولات جوی، خشکسالی و برداشتهای غیر مجاز مصالح از بستر رودخانه ها منابع آب را تهدید می‌کند، از طرفی نیز برداشت بی‌رویه از آب کشاورزی در روستاهای بالا دست، کشاورزان روستاهای پایین دست را با بحران کم آبی مواجه ساخته است لذا از مأموران امور آب و شرکت بهره‌برداری زرینه انتظار میرود نظارت بیشتری بر نحوه برداشت آب کشاورزان در روستاهای بالا دست زرینه رود داشته باشند.