گزارش تصویری سفر مقام عالی استان به شهرستان میاندوآب