اعلام نتایج رسمی ششمین دوره انتخابات شورای چهاربرج

اعلام نتایج  رسمی ششمین دوره انتخابات شورای چهاربرج

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر چهاربرج میرساند :
نتایج شمارش آرائ نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر چهاربرج به شرح ذیل می باشد

1- منوچهر ابراهیمی آذر
2-ناصر حسن زاده چهاربرج
3-محمد بابایی چهاربرج
4-علی عشقی چهاربرج
5-بهارعلی محمدی
6-سیف اله حامد 
7-احمد جوادی چهاربرج
8-ناصر طمطرانی
9-ولی اله عیوقی چهاربرج
10-شهریار صدیقی چهاربرج
11-پیمان آشنا
12-حسن رستم زاده