نتایج ششمین دوره انتخابات شورای شهر میاندوآب

نتایج ششمین دوره انتخابات شورای شهر میاندوآب
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر میاندوآب میرساند : نتایج شمارش آرائ نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر میاندوآب به شرح ذیل می باشد