فرماندار ویژه میاندوآب: نیازمند زمین‌ برای اجرای طرح ملی مسکن هستیم

نیازمند زمین‌ برای اجرای طرح ملی مسکن هستیم، دستگاه های اجرایی شهرستان نسبت به شناسایی زمینهای مازاد ادارات و زمینهای طرح های راکد اقدام کنند

نیازمند زمین‌ برای اجرای طرح ملی مسکن هستیم، دستگاه های اجرایی شهرستان نسبت به شناسایی زمینهای مازاد ادارات و زمینهای طرح های راکد اقدام کنند
زمینهای مازاد ادارات و زمینهایی که به اشخاص برای اجرای طرح واگذار شده ولی راکد مانده است در اختیار طرح مسکن ملی قرار می گیرد

جلسه پیگیری اقدامات دستگاه های اجرایی شهرستان میاندوآب برای قانون جهش تولید مسکن به ریاست فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ حسام شیرازه‌محبت در جلسه پیگیری اقدامات دستگاه های اجرایی شهرستان میاندوآب برای قانون جهش تولید مسکن گفت: برای اجرای طرح مسکن ملی نیازمند تامین زمین هستیم و بنابراین از کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان انتظار داریم اهتمام ویژه ای نسبت به شناسایی و معرفی زمین‌های مازاد ارگان‌ها داشته باشند.

وی افزود: همچنین زمین‌هایی که به اشخاص برای اجرای طرح واگذار شده ولی راکد مانده است، شناسایی شود تا با طی مراحل قانونی در اختیار طرح مسکن ملی قرار گیرد.