برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب

جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار با اولویت بررسی روند اعطای تسهیلات تبصره 18، مشکلات تولیدکنندگان در اخذ استعلام های قانونی برگزار شد

جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار با اولویت بررسی روند اعطای تسهیلات تبصره 18،  مشکلات تولیدکنندگان در اخذ استعلام های قانونی برگزار شد
جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار با اولویت بررسی روند اعطای تسهیلات تبصره 18، سرمایه درگردش، مشکلات تولیدکنندگان در اخذ مجوز، استعلام های قانونی و بازپرداخت تسهیلات برگزار شد در این جلسه 14 مورد از مشکلات تولید کنندگان مورد بررسی قرار گرفت و گزارش کار نیز در مدت یکهفته باید با ذکر دلیل در کارگروه ارائه شود.

 


💢 علی پیام، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرد؛
 
🔹عدم حمایت از جوانان نخبه و مخترعین شهرستان در گذشته باعث خروج این بزرگواران از شهرستان شده و متاسفانه شاهد فعالیت تعداد زیادی از نخبگان میاندوآب در شهرستانهای دیگر و حتی خارج از کشور هستیم، مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند با تمام توان نسبت به تسهیل در جذب، بکارگیری و اشتغال نخبگان در خود شهرستان اقدام نمایند.

🔹قدردان زحمات تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی شهرستان هستیم و انتظار داریم در اجرای پروژه ها استفاده از نیروهای بومی و نخبگان منطقه را در اولویت قرار دهند.

🔹طرح هایی که در مدت زمان تعیین شده و مشخص عملیات اجرایی را آغاز نکننند و یا توانایی لازم و قابلیت اجرایی نداشته باشند خلع زمین شده و زمین به طرح های پویا واگذار خواهد شد، عدم اجرای برخی از طرح ها پس از گذشت چندین سال از موعد تعیین شده قرار داد هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد. 

🔹در این جلسه 14 مورد از مشکلات تولید کنندگان مورد بررسی قرار گرفت و گزارش کار نیز در مدت یکهفته باید  با ذکر دلیل حل و یا عدم حل مشکل در کارگروه ارائه شود، مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند با دید مثبت نسبت به حل مشکلات تولید کنندگان اقدام نمایند، کم کاری و عدم همکاری مدیران با سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان توجیه پذیر نخواهد بود.