نتایج شمارش آرائ نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بکتاش

نتایج شمارش آرائ نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بکتاش

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر بکتاش میرساند :
نتایج شمارش آرائ نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بکتاش به شرح ذیل می باشد

1- منصور عمو وندی
2-نادر قاسم زاده بکتاش
3-فرداله بختیاری بکتاش
4-جعفر محتشم
5-عبداله سخی ثانی
6-الهقلی صالح وش بکتاش 
7-خانم سارای رسولی بکتاش
8-صفر محمدی وش
9-سلیمان قاسمی وند
10-منصور عبیدی بکتاش
11-سجاد نورپناه
12-ارشد فتوحی بکتاش