سفر رییس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور به شهرستان میاندوآب

بازدید رییس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های شهرستان میاندوآب

بازدید رییس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های شهرستان میاندوآب
رییس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشوربهمراه ناصر حضرتی پر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از پروژه های درحال اجرای شهرستان میاندوآب بازدید کرد

رییس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشوربهمراه ناصر حضرتی پر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی  از پروژه های درحال اجرای شهرستان میاندوآب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ سعید جغتایی، رییس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر خود به شهرستان میاندوآب از سه پروژه در حال اجرای این شهرستان شامل: بال دوم بیمارستان فاطمه زهرا(س)، تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ شبکه فاضلاب و طرح تعریض و بهسازی جاده میاندوآب شاهین دژ بازدید کرد.

وی هدف از این سفر را تامین اعتبار برای اتمام پروژه های مصوب در سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی عنوان کرد.