با حکم استاندار آذربایجان غربی

مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومى استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومى استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، وحید پوریافر را به عنوان مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومى استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.