دعوت فرماندار میاندوآب از اهالی مناطق روستایی برای ثبت نام در شوراها

فرماندار میاندوآب از معتمدین و صاحبان علم و اندیشه مناطق روستایی برای ثبت نام در شوراهای اسلامی دعوت کرد

فرماندار میاندوآب از معتمدین و صاحبان علم و اندیشه مناطق روستایی برای ثبت نام در شوراهای اسلامی دعوت کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ حسام شیرزاه محبت، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب شناخت واقع بینانه از جامعه شهری و روستایی، قدرت تعامل و همکاری، توان انجام کارگروهی، پاکدستی و مردم داری از شاخص‌های مهم داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی عنوان کرد و افزود: از معتمدین و صاحبان علم و اندیشه مناطق روستایی که شناخت کافی از نیازهای مردم منطقه دارند، دعوت می کنیم تا با حس مسئولیت پذیری وارد عرصه انتخابات شوند تا بتوانند اثربخشی لازم را منطقه خود داشته باشند.
وی گفت: برای پیگیری مطالبات جامعه روستایی قطعا وجود شوراهای روستا تاثیر به سزایی دارد و درسالهای گذشته هم این مهم محسوس بوده و روستاهایی که اعضای شورای پیگیری داشته اند، اقدامات خوبی در جهت عمران و آبادای اتفاق افتاده است.
شیرازه محبت از همه ی زنان، مردان و جوانان در روستاهای میاندوآب، که ضمن باور به اهمیت نقش شوراهای روستایی در سامان بخشی به وضعیت روستاهای کشور، از تخصص لازم در حوزه مدیریت روستایی نیز برخوردار بوده و شناخت لازم نسبت به چالش ها و راهکارهای برون رفت از مشکلات این حوزه تخصصی را دارند انتظار می رود با ثبت نام در انتخابات شوراها، آمادگی خود را برای حضور موثر در اداره کشور اعلام نمایند تا شاهد اصلاح  و حرکت به سمت بهبود کیفیت زندگی در همه زمینه ها باشیم.