ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار تشکیل جلسه داد

فرماندار میاندوآب: یکی از مهمترین مصادیق رعایت حقوق شهروندی در ادارات فعالیت جدی میز خدمت است و در بحث بررسی و ارزیابی عملکرد ادارات در اولویت اول قرار دارد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ در این جلسه که با حضور فرماندار، امام جمعه، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی شهرستان میاندوآب برگزار شد، آخرین وضعیت ارزیابی های انجام شده از ادارات در حوزه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جهت ارتقای نقاط قوت و شناسایی مشکلات موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار میاندوآب در این جلسه با تاکید برلزوم آشنایی بیش از پیش مسئولان با موضوع حقوق شهروندیگفت: حقوق شهروندی بر پایه دو کلمه حق و شهروند بنا نهاد شده است و در کشور ما حقوق شهروندی یک پدیده مدرن و مبحث بسیار جدیدی است و حق و تکلیف دوطرفه است.

قهرمانی افزود: در ارتباط با حقوق مردم بر مسئولان یکی از مباحث، اقدامات الزام آور است که میتوان در قالب مصوبات آنها را انجام داد و نسبت به آنها پایبند بود و دیگری مبحث آموزش است که نه تنها مسئولان بلکه تمام آحاد مردم باید از این آموزش ها بهره مند گردند.

وی یکی از مهمترین مصادیق رعایت حقوق شهروندی در ادارات را فعالیت جدی میز خدمت عنوان کرد و گفت:برپایی میز خدمت  در بحث بررسی و ارزیابی عملکرد ادارات در اولویت اول قرار دارد بر همین اساس تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند میز خدمت را در قسمتی از محل خدمت خود دایر کنند که تمامی مراجعه کنندگان و بویژه معلولین و جانبازان گرانقدر بتوانند از خدمات آن استفاده نمایند.