بخشدار بکتاش

سهراب اسفندیاری

 

اسفندیاری کارمند وزارت کشور، متولد ۱۳۶۵ ،  دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی می باشد که پیش از این نیز کارشناس سیاسی بخشداری مرکزی، کارشناس حراست فرمانداری  و کارشناس اداره سیاسی فرمانداری میاندوآب  در کارنامه خود دارد .