بخشدار باروق

سهند علی ستاری

بخشدار باروق

سوابق:

کارشناس دفتر فنی و برنامه ریزی فرمانداری میاندوآب

بخشدار مرحمت آباد